Gimnastyka dla seniora na basenie

Pływalnia Miejska

ul. Śniadeckiego 11

41-100 Siemianowice Śląskie (tel. 32/228.04.15; 725.080.028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 maja (wtorki, czwartki), godz. 15.00 – gimnastyka dla seniora na basenie

Zrewitalizowana Pływalnia Miejska.
Zrewitalizowana Pływalnia Miejska.