Gimnastyka korekcyjna na basenie

Pływalnia Miejska
ul. Śniadeckiego 11
41-100 Siemianowice Śląskie (tel. 32/228.04.15; 725.080.028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 kwietnia (poniedziałki godz. 16.00 i 17.00, środy godz. 17.00 – gimnastyka korekcyjna na basenie