Gimnastyka korekcyjna na basenie

Pływalnia Miejska

ul. Śniadeckiego 11, (tel. 32 228.04.15; 725.080.028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

5, 7, 12, 14, 19, 21 czerwca(poniedziałki), godz. 16.00 i 17.00, (środy), godz. 17.00 – gimnastyka korekcyjna na basenie