gimnastyka korekcyjna na sali

Pływalnia Miejska

ul. Śniadeckiego 11, (tel. 32 228.04.15; 725.080.028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

1, 15, 22 czerwca (czwartki), godz. 17.00 – gimnastyka korekcyjna na sali