Grupa Twórcza dla dorosłych

Siemianowickie Centrum Kultury

ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)

www.siemck.pl

SCK Zameczek – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)

5, 12, 19, 26 kwietnia (wtorki), godz. 18.30 – Grupa Twórcza dla dorosłych – rysunek, malarstwo, grafika. Wstęp wolny