Gryfne graczki do bajtli

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej
Filia Nr 5 – ul. Sobieskiego 11 (tel. 32/228.24.85)

20, 27 września  (środy), godz. 15.30-16.30 – Gryfne graczki do bajtli – zajęcia „trocha po slõnsku”