Historyczny Spacer po Siemianowicach

Muzeum Miejskie
ul. Chopina 6 (tel. 513.661.565)

7, 21 czerwca (środy), godz. 15.00 – Historyczny Spacer po Siemianowicach. Spacer poprowadzi Małgorzata Derus