Jarzębina Seniorom

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Jarzębina – ul. Wierzbowa 2 (tel. 32/228.48.46)

3, 10, 17, 24 kwietnia (środy), godz. 15.00-18.00 – Jarzębina Seniorom – klub osiedlowy. Wstęp wolny