JOGA zajęcia na sali

Pływalnia Miejska

ul. Śniadeckiego 11, (tel. 32 228.04.15; 725.080.028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

4, 11, 18, 25 września (poniedziałki), godz. 18.00, 19.15 – JOGA zajęcia na sali