Karaoke

Siemianowickie Centrum Kultury – SCK Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

4, 18 listopada (piątki), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny