Karaoke

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Jarzębina – ul. Wierzbowa 2 (tel. 32/228.48.46)

10, 24 marca (piątki), godz. 18.00 – Karaoke. Wstęp wolny