Karaoke

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Willa Fitznera – ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

16 czerwca (piątek), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny