Karaoke

Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

7, 21 stycznia (piątki), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny