Karaoke

Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera

ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763 27 33)

4, 18 lutego (piątki), godz. 20.00Karaoke. Wstęp wolny