Karaoke

Siemianowickie Centrum Kultury – SCK Willa Fitznera

ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

15, 29 lipca, 12, 26 sierpnia (piątki), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny