Kiermasz rękodzieła

Siemianowickie Centrum Kultury – SCK Park Tradycji
ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

27 listopada (niedziela), godz. 10.00 – Kiermasz rękodzieła