Kobiecość w sieci znaczeń

Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

21 czerwca (wtorek) godz. 18.00 – Kobiecość w sieci znaczeń – wykład Magdaleny Toboły-Feliks. Wstęp wolny