KS „Michał” – Ćwiczenia w wodzie

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1 (tel. 32/765.23.03, 32/765.23.04)
www.ksmichal.mmj.pl

BASEN Kompleksu Sportowego „Michał”

Harmonogram basenu KS „Michał” dostępny na stronie MOSiR „Pszczelnik”

2, 4, 9, 16, 18, 23, 25, 30 listopada (wtorki, czwartki) godz. 20.30 Ćwiczenia w wodzie