Legendy Polski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej – Filia Nr 1
ul. Fojkisa 4 (tel. 32/228.59.19)

2, 3 lutego (środa, czwartek), godz. 10.00 – Zajęcia czytelnicze pt. „Legendy Polski”.