Maski karnawałowe

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej – Dział dla Dzieci i Młodzieży
Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)

25 stycznia (wtorek), godz. 10.00Maski karnawałowe – zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych