Mecz Pokazowy Piłki Rowerowej

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

www.ksmichal.mmj.pl

5 marca (sobota), godz. 17.00 – Mecz Pokazowy Piłki Rowerowej