Mikołaj w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej – Dział Dzieci i Młodzieży
Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)

6 grudnia (poniedziałek), godz. 16.00-17.00Mikołaj w Bibliotece – obowiązują zapisy