Mini gra terenowa na orientację

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej – MBP Biblioteka Centralna
al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)

20 stycznia (piątek), godz. 15.00-18.00 – INO w piôntek. Mini gra terenowa na orientację