Piknik militarny z Rosomakiem

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

17 września (niedziela), godz. 13.00-17.00 – Piknik Militarny z Rosomakiem