Piłkarska Gwiazdka Jedności

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

www.ksmichal.mmj.pl

17, 18 grudnia (sobota, niedziela), godz. 8.00 – 17.00 – Piłkarska Gwiazdka Jedności. Organizator: UKS Jedność