Piosenki świąteczne

Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

11 grudnia (sobota) godz. 17.00-18.00 – Piosenki świąteczne. Radosław Stachurski i przyjaciele. Wstęp wolny