Piotr Hubert Langfort

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Zameczek – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)

23 maja (wtorek), godz. 17.00 – Spotkanie z Piotrem Hubertem Langfortem. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 17.04.2023 r.