Pokazowe Zajęcia Taekwondo

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

www.ksmichal.mmj.pl

6 marca (niedziela), godz. 10.00 – Pokazowe Zajęcia Taekwondo