Poszukiwanie wiosny

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

18 marca (sobota), godz. 11.00 – Poszukiwanie wiosny – spacer przyrodniczy z Adamem Balonem