Potyczki Prawne

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

5 czerwca (poniedziałek), godz. 10.00 – Potyczki Prawne. Wstęp wolny