Projekt PRZYJAŹŃ – audycja muzyczna

Siemianowickie Centrum Kultury – SCK Zameczek
ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)

PRZYJAŹŃ / ДРУЖБА

projekt lokalnej integracji polsko-ukraińskiej – na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny
проект місцевої польсько-української інтеграції – на всі заходи вхід вільний

10 grudnia (sobota), godz. 11.00 – Integracyjna audycja muzyczna połączona z zabawami dla dzieci do 8 roku w języku ukraińskim i polskim. Інтеграційна музична трансляція в поєднанні з іграми для дітей до 8 років українською та польською мовами

(działanie w ramach projektu lokalnej integracji polsko-ukraińskiej PRZYJAŹŃ). Wstęp wolny