Promocja książki Marcina Wądołowskiego

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Zameczek – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)

28 listopada (środa), godz. 11.00 – Promocja książek Marcina Wądołowskiego. Wstęp wolny