Rehabilitacja na basenie

Pływalnia Miejska

ul. Śniadeckiego 11, (tel. 32 228.04.15; 725.080.028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

6, 13, 15, 20, 22, 27, 29 (wtorki, czwartki), godz. 17.00 – rehabilitacja na basenie