Rehabilitacja na basenie

Pływalnia Miejska

ul. Śniadeckiego 11, (tel. 32 228.04.15; 725.080.028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 listopada (wtorki, czwartki), godz. 17.00 – rehabilitacja na basenie