Rehabilitacja na basenie

Pływalnia Miejska
ul. Śniadeckiego 11
41-100 Siemianowice Śląskie (tel. 32/228.04.15; 725.080.028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 czerwca (wtorki, czwartki), godz. 17.00 – rehabilitacja na basenie