Rehabilitacja na Pływalni Miejskiej

Pływalnia Miejska
ul. Śniadeckiego 11
41-100 Siemianowice Śląskie (tel. 32/228 04 15; 725 080 028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

4, 11, 13, 18, 20, 25, 27 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 17.00 – rehabilitacja