Siemianowice na starej fotografii

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Willa Fitznera – ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

18 maja (czwartek) godz. 18.00 – „Siemianowice na starej fotografii” – cykl spotkań prowadzony przez Mariana Jadwiszczoka. Wstęp wolny