Spotkania z Wyobraźnią

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej
Filia Nr 2 – ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.11.56)

12 czerwca (środa), godz. 12.00-14.00 – Spotkania z Wyobraźnią – warsztaty plastyczne, cz. I. 16+. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/228.11.56

13 czerwca (czwartek), godz. 12.00-14.00 – Spotkania z Wyobraźnią – warsztaty plastyczne, cz. II. 16+. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/228.11.56

19 czerwca (środa), godz. 15.30-18.00 – Spotkania z Wyobraźnią – warsztaty plastyczne. 16+. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/228.11.56