Spotkanie miłośników dziergania

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Bytków – ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)

15 września (piątek), godz.16.00-20.00Pracownia plastyczna „Okienko” – Inauguracyjne spotkanie Grupy SPLOT – twórcze spotkania miłośników dziergania