Spotkanie z Mikołajem

Siemianowickie Centrum Kultury – SCK Bytków
ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)

6 grudnia (wtorek), godz. 16.00 – Spotkanie z Mikołajem dla dzieci do 6 roku życia. Bilety: dzieci – 5 zł/ osoby dorosłe – 10 zł

6 grudnia (wtorek), godz. 18.00 – Spotkanie z Mikołajem dla dzieci powyżej 6 roku życia. Bilety: dzieci – 5 zł/ osoby dorosłe – 10 zł