Strzyga

Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

25 czerwca (sobota) godz. 19.00 – Koncert zespołu Strzyga. Wstęp wolny