To Nie Żarty Festiwal

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

1 kwietnia (sobota), godz. 10.00-20.00 – To Nie Żarty Festiwal – dzień poświęcony działaniom proekologicznym