Turniej Mini Piłki Ręcznej Dzieci

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1, (tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04)
www.mosir.siemianowice.pl

24 lutego (sobota), godz. 9.00-13.30 – Turniej Mini Piłki Ręcznej Dzieci pod Patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie