Turniej Piątek Piłkarskich dzieci i młodzieży

MOSiR „PSZCZELNIK”

Park Pszczelnik 3

tel. 32.228.08.48, 32.220.43.52

www.mosir.siemianowice.pl

21 lutego (poniedziałek) godz. 10.00 – Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych.
23 lutego (środa) godz. 10.00 – otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Średnich.
25 lutego (piątek) godz. 10.00Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych.
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”