Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Woj. Policji

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

www.ksmichal.mmj.pl

19 – 21 października (środa – piątek), godz. 8.00

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Woj. Policji