Turniej Piłki Nożnej

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl

14 grudnia (wtorek), godz. 16.00 – Turniej Piłki Nożnej. Organizator: Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa