VII Otwarty Turniej Siatkonogi Par

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl

15 stycznia (sobota), godz. 9.00 VII Otwarty Turniej Siatkonogi Par