VIII Turniej Siatkonogi Par

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

www.mosir.siemianowice.pl

Hala Kompleksu Sportowego „Michał”

14 stycznia (sobota), godz. 10.00-15.00 – VIII Turniej Siatkonogi Par