Viola Brzezińska

Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków
ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)

12 marca (sobota), godz. 16.00 – „Żeby szczęśliwym być” – koncert Violi Brzezińskiej z zespołem. Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie SCK Bytków od 1.03.2022 r.