Wernisaż Agnieszki Rzychoń

Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

2 czerwca (czwartek), godz. 18.00 – Wernisaż Agnieszki Rzychoń – Próby. Wstęp wolny